Oferta

Poniżej oferta wraz z orientacyjnymi cenami brutto.
Dla nowo otwieranych firm indywidualne upusty i rabaty - wspieramy rozwój przedsiębiorczości :)

Wybór optymalnej formy opodatkowania

 • dla rozpoczynających działalność gospodarczą
 • dla chcących zmienić dotychczasową formę opodatkowania wraz z informacją o możliwym terminie zmiany oraz wzorami dokumentów
 • ryczałt (weryfikacja możliwości zastosowania formy opodatkowania, ustalenie indywidualnej stawki podatku, przygotowanie wniosku do Urzędu Skarbowego)
40 zł / h

Symulator stawek on-line – symulacja kwoty podatku na podstawie zadeklarowanych danych w kwestionariuszu on-line w budowie

Ryczałt

Karta podatkowa

 • dostęp 24h/d klienta do programu on-line wystawiającego rachunki/faktury
 • prowadzenie przez Biuro obowiązkowych ewidencji
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na pdof z uwzględnieniem ulg
 • wgląd przez aplikację Pulpit Menadżera do informacji o wysokości zaliczki na pdof
 • wgląd przez aplikację Pulpit Menadżera do informacji o wysokości składki ZUS z uwzględnieniem L-4 lub okresów zawieszenia działalności
 • przypominanie pocztą mailową lub sms o terminach wpłat do US i ZUS
 • przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej – backup danych
120 zł / mc
 • roczna deklaracja rozliczeniowa Karty Podatkowej
30 zł / szt

Ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych

 • weryfikacja limitu obrotu formy opodatkowania
 • prowadzenie przez Biuro obowiązkowych ewidencji
 • dostęp 24h/d klienta do programu on-line wystawiającego rachunki/faktury
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na zryczałtowany pdof z uwzględnieniem ulg i podziałem na różne stawki podatkowe.
  Wgląd 24h/d przez aplikację Pulpit Menadżera
 • przesyłanie pocztą mailową lub sms wysokości składki ZUS z uwzględnieniem L-4 lub okresów zawieszenia działalności
 • przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej – backup danych
od 120 zł / mc
 • roczna deklaracja rozliczeniowa Ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych
60 zł / szt

PKPiR zasady ogólne (PIT)

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • weryfikacja dokumentów stanowiących /lub nie koszt uzyskania przychodu
 • weryfikacja poprawności wystawianych dokumentów
 • prowadzenie obowiązkowych ewidencji
 • wyliczanie miesięcznych stawek podatku
 • przesyłanie informacji o wysokości podatku i przypominanie terminu jego płatności
 • dostęp 24h/d klienta do programu on-line wystawiającego rachunki/faktury
 • dostęp 24h/d klienta do aplikacji Pulpit Menadżera tworzącej zestawienia wydatków, wykresy i wskaźniki ekonomiczne bez ponoszenia kosztów analityka finansowego
 • optymalizacja wydatków
 • przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej – backup danych
 • pilnowanie progów do: skali podatkowej, kasy fiskalnej, VAT-u
od 200 zł / mc

Pełna księgowość

 • polityka rachunkowości z uwzględnieniem struktury firmy i działań statutowych
 • tworzenie zakładowego planu kont
 • prowadzenie zapisów księgowych w poszczególnych dziennikach
 • wyliczanie: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zmian w kapitale własnym
 • tworzenie i rozliczanie budżetów
 • sprawozdania do GUS
 • rozliczenia CIT
 • inne rozliczenia na potrzeby klienta
 • cena ustalana indywidualnie na podstawie przeprowadzonego audytu księgowego
od 500 zł / mc

Rozliczenia VAT

 • prowadzenie ewidencji podatku VAT naliczonego i należnego
 • wyliczanie miesięcznej zaliczki na podatek VAT
 • sporządzanie i przesyłanie e-deklaracji VAT
 • rozliczanie podatku należnego VAT w oparciu o ustaloną z US strukturę sprzedaży
od 50 zł / mc

Rozliczenia PIT, ZUS

 • roczne zeznania podatkowe PIT-36, PIT-37, PIT-11, inne
 • zgłoszenia i rozliczenia pracowników z ZUS, US (dzieło, zlecenie, um. o pracę)
od 30 zł / mc

Szkolenia księgowość, podatki

 • „PKPiR dla rozpoczynających działalność gospodarczą” Kraków / Warszawa
  (w cenie: 1 dzień szkolenia, opieka merytoryczna gratis przez 1 miesiąc po ukończonym szkoleniu, catering, sala szkoleniowa z pełną infrastrukturą, materiały dydaktyczne, dyplom)

  490 zł / os
 • „Podatki w firmie- przegląd” Kraków / Warszawa
  (w cenie: 1 dzień szkolenia, doradztwo w trakcie szkolenia, catering, sala szkoleniowa z pełną infrastrukturą, materiały dydaktyczne, dyplom)

  690 zł / os
 • „Podatek Vat – konstrukcja i możliwości odliczeń” Kraków / Warszawa
  (w cenie: 1 dzień szkolenia, doradztwo w trakcie szkolenia, catering, sala szkoleniowa z pełną infrastrukturą, materiały dydaktyczne, dyplom)

  890 zł / os
 • „Podatek PIT w PKPiR” Kraków / Warszawa
  (w cenie: 1 dzień szkolenia, doradztwo w trakcie szkolenia, catering, sala szkoleniowa z pełną infrastrukturą, materiały dydaktyczne, dyplom)

  780 zł / os

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem z nami współpracy – prosimy o kontakt.