O nas

Właścicielka

Agnieszka Kostrzewa
ur. 23.07.1981
os. Słoneczne 1/88
31-956 Kraków

Doświadczenie zawodowe

VII 2012 – nadal Właścicielka Biura Rachunkowego
METANO!A księgowość inter@ktywna
I 2011 – XII 2011 Kierownik Projektu
Projekt Unijny POKL 08.01.01/IA/2012 „Laboratorium Sprzedażowe” Firma szkoleniowa INSPIRACJE
I 2009 – XII 2010 Kierownik Wydziału
Polski Czerwony Krzyż Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie Wydział Programowo-Finansowy
XI 2008 – IV 2009 Samodzielna Księgowa
Ośrodek Szkoleniowo-Rehabilitacyjny PCK w Mszanie Dolnej
IV 2007 – XII 2010 Księgowa
Polski Czerwony Krzyż Wydział Ekonomiczno-Finansowy
V 2006 – XII 2011 Specjalista d/s finansowo-księgowych
Podatek dochodowy osób fizycznych (PKPiR, Ryczatł), VAT, ZUS.
I 2002 – IV 2007 Specjalista d/s marketingu
„Edycja” poligraficzna firma handlowa.

Wykształcenie główne i uprawnienia

2012 – nadal Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
numer Z/131/001282
2010 – nadal Ministerstwo Finansów
Licencja na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych numer 44790/2010
2002 – 2007 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
magister rachunkowości, numer dyplomu 70243

Praktyki studenckie

IX 2006 Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Wykształcenie uzupełniające

Referencje